sobota, 14 maja 2011

Ulotka informacyjna


                          
          TRENING UWAŻNOŚCI 
             i REDUKCJI STRESU                                          
          MBSR  - Mindfulness-Based Stress Reduction

Jeśli chcesz się zatrzymać, nawiązać lepszy kontakt ze sobą, żyć bardziej świadomie i zmniejszyć stres w Twoim życiu- ten kurs jest dla Ciebie.

              8 tygodniowy program redukcji stresu został opracowany przez profesora Jona Kabat-Zinna i jest z powodzeniem stosowany w kilkudziesięciu krajach od ponad trzydziestu lat.


Czynników wywołujących stres w życiu jest wiele. Mogą być one związane z twoją pracą, z rodziną, z ludźmi i z rolami jakie wobec nich odgrywasz. Stresujący może być brak czasu lub jego nadmiar, ból fizyczny, trudne emocje, styl życia. Jednak często nie uświadamiasz sobie, że to, w jaki sposób doświadczasz danej sytuacji można zmienić. A jest to możliwe dzięki rozwijaniu uważności.


Kabat-Zinn opisuje uważność jako pewien szczególny rodzaj uwagi, skierowanej na bieżącą chwilę. Jest to uwaga, która nie wartościuje, nie ocenia. Jest otwarta i akceptująca to, czego doświadczamy w danym momencie.


Systematyczna praktyka uważności, jaką się ćwiczy na kursie i integruje w codziennym życiu, uczy cię większej świadomości myśli, emocji, doznań w ciele i przez to daje ci wybór w jaki sposób możesz zareagować na daną sytuację. Pozwala ci także uniknąć wpadania w pułapkę automatycznych reakcji na dane bodźce.


Rezultaty i efekty treningu uważności są różnorodne, ale też bardzo indywidualne. Po kursie MBSR możesz zacząć  lepiej radzić sobie z  stresującymi albo frustrującymi sytuacjami. Skutki stresu mogą zostać załagodzone, może ci się poprawić zdrowie i stan emocjonalny. Możesz także doświadczyć bardziej świadomych i satysfakcjonujących relacji i kontaktów z innymi ludźmi. Tak naprawdę, to wzrost świadomości/samoświadomości jest tym czynnikiem, który powoduje, że następuje wewnętrzny rozwój i pozwala na różnorodne pozytywne rezultaty. (Patrz mapka poniżej)


Praca odbywa się w grupie, raz w tygodniu przez 2,5 - 3 godziny przez 8 tygodni. Równie ważną częścią kursu jest wykonywanie ćwiczeń w domu przy pomocy nagranych instrukcji.

Cotygodniowe spotkania  są związane z następującymi tematami:


  Czym jest Uważność?
  Postrzeganie świata.
  Zadomowić się w ciele.
  Stres i jak sobie z nim radzić za pomocą uważności.

  Uważność a myśli intensyfikujące stres.
  Uważność a emocje i jak się z nimi zaprzyjaznić.
  Uważne porozumiewanie się.
  Dbanie o siebie: spojrzenie wstecz i perspektywy.